Terveys

Kuten kaikilla roduilla myös vanhaenglanninlammaskoirilla esiintyy joukko periytyviä vikoja ja sairauksia. Koiran normaaliin elämään perheenjäsenenä useimmat näistä virheistä eivät vaikuta. Lisätietoja erilaisista sairauksista ja niiden vaikutuksesta rotuun saat näiltä sivuilta sekä kasvattajilta. Perinnöllisten sairauksien esiintymistä voidaan vähentää järkevillä jalostusohjelmilla. Jotta se taas olisi mahdollista, tarvitaan myös tietoa siitä, miten sairaudet periytyvät eli periytymistavasta, miten sairaus voitaisiin tunnistaa mahdollisimman varhain ja miten kantajat voidaan tunnistaa sairauksissa, joissa kantajilla itsellään ei ole kliinisiä oireita.

Luustosairaudet

Vanhaenglanninlammaskoiralla esiintyy melko paljon lonkka- ja kyynärnivelien kasvuhäiriöitä, niihin liittyen nivellöysyyttä sekä nivelrikkoa. Lisäksi on esiintynyt spondyloosia eli selkänikamien silloittumista, olkapäissä ja polvissa on myös esiintynyt ongelmia. Perinnöllisten vikojen vastustamisohjelma (PEVISA) asettaa minimivaatimukset jalostukseen käytettäville koirille. Molemmilla vanhemmilta tulee olla tutkitut lonkat ja kyynärpäät. Lonkkien kohdalla raja-arvo rekisteröinnin suhteen on niin, että A-B yhdistelmät rekisteröidään, mutta C-lonkkaisen kohdalla toisen osapuolen tulee olla A-lonkkainen. Kyynärtulosten suhteen PEVISA ei aseta raja-arvoa jalostuskoirille, mutta ne tulee olla tutkittu ennen astutusta. 

Lisätietoa lonkkanivelen kasvuhäiriöstä
Lisätietoa kyynärnivelen kasvuhäiriöstä
Lisätietoa perinnöllisistä selkämuutoksista

Silmäsairaudet

Rodulle on luokiteltu perinnöllisiksi silmäsairauksiksi nuoruuden kaihi eli KAT sekä PRA joka on  verkkokalvon etenevä rappeumaRetinan dysplasia RD on verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö, jossa verkkokalvoon muodostuu poimuja ja paikallisia irtaumia ja rodulla on tilastoitu olevan myös RD tapauksia.

PHVTL/PHPV eli ylimääräisiä jäänteitä mykiön suonikalvosta on esiintynyt jonkin verran, joka lievänä muotona ei ole jalostuksellisesti merkitsevä. Myös ylimääräisiä ripsiä normaalin ripsikarvarajan sisäpuolella on löytynyt silmätarkastuksessa, tässä tapauksessa karvat voivat hangata sarveiskalvoa ja aiheuttaa koiralle kroonista kipua sekä tulehduksellisen tilan, tila on nimeltään distichiasis/cilia aberranta ja sen esiintymisen katsotaan olevan perinnöllistä.

Perinnöllisten vikojen vastustamisohjelma (PEVISA) asettaa minimivaatimukset jalostukseen käytettäville koirille. Molemmilla vanhemmilta tulee olla tutkitut lonkat, kyynärpäät ja silmät (silmäpeilaustulos ei saa olla 12 kuukautta vanhempi ja silmien tulee olla terveet kaihista ja verkkokalvon surkastumasta).

Muita esiintyviä sairauksia

Keski-Euroopassa ja USA:ssa muita yleisesti testattavia, perinnölliseksi oletettuja sairauksia, ovat kuurous (todetaan BAER-testillä) sekä kilpirauhasen vajaatoiminta. Amerikassa suuri osa kasvattajista tarkistaa jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä kilpirauhasten arvot. Huomioitavaa on, että USA:ssa koirien rekisteröiminen ja terveystutkimukset ovat vapaaehtoisia. Koirien rekisteröinti ei edellytä terveystutkimuksia, toisin kuin meillä Suomessa ja muualla Euroopassa, vaan kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Suomessa tehdään kuulotestausta (BAER) vain Helsingissä, Eläinsairaala Aistissa.

Edellä mainittujen lisäksi lammaskoirilla esiintyy muiden rotujen tapaan muitakin sairauksia kuten kasvaimia, yliherkkyyksiä, spondyloosia (selkärangan rappeumasairaus), kivesvikaa (toinen tai molemmat kivekset eivät ole normaalilla paikallaan kivespusseissa. Syvärunkoisena koirana, myös lammaskoiralla vaarana on vatsalaukun laajentuma ja kiertymä, joka tulee ottaa huomioon ruokinnassa. Tila on koiralle hengenvaarallinen, ja koira tarvitsee välittömästi eläinlääkärin apua. Ensioireita voivat olla yleinen levottomuus, toistuvat turhat oksenteluyritykset ja vatsan selkeä turpoaminen.

Yleisesti ottaen rotu on kuitenkin suhteellisen terve ja pitkäikäinen.

Lisätietoa periytymistavoista