Anomus terveystutkimustulosten lisäämisestä SKL:n jalostustietokantaan hyväksytty

PÄIVITYS 18.5.2018

Jalostuskonsultti Päivi Rantasalolta 18.5.2018 saamamme tiedon mukaan, Suomen Kennelliitto on jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessaan 23.4.2018 hyväksynyt DNA-työryhmän esitykset , jotka on tehty rotuyhdistyksemme anomuksen mukaisesti koskien neljän; Primary ciliary dyskinesia (PCD), exercise induced collapse (EIC), MDR1 lääkeyliaineherkkyys ja perinnöllinen ataxia eli cerebellar ataxia (CA) perinnöllisten sairauksien tulosten tallentamista Jalostustietojärjestelmään koirien tietoihin. DNA-tutkimustulosten tallentaminen aloitetaan, kun seuraavassa vaiheessa otetaan uusia rotuja mukaan sähköiseen tallennukseen. DNA-tutkimustulokset voidaan tallentaa, kun DNA-tutkimus on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa.

Tiedote 17.4.2018

Yhdistyksemme jalostustoimikunta on 5.1.2018 lähettänyt anomuksen Suomen Kennelliittoon seuraavien terveystutkimustulosten lisäämisestä SKL:n jalostustietokantaan (KoiraNettiin): PCD, EIC, MDR1 ja CA. Suomen Kennelliiton DNA-työryhmä on käsitellyt anomuksen kokouksessaan 22.2.2018. DNA-työryhmän sihteeri Johanna Kuru on tiedottanut heidän puoltavan anomustamme. Kennelliiton yhteistyölaboratorioissa tehtyjen tutkimustulosten tallennus aloitettaisiin seuraavassa vaiheessa, kun uusia rotuja otetaan mukaan sähköiseen tallennukseen.   Anomus on menossa seuraavaksi jalostustieteelliselle toimikunnalle päätettäväksi. Uusia DNA-tutkimuksia otetaan mukaan tallennettavaksi mahdollisesti vuoden lopussa. Asiasta tiedotetaan tällöin rotujärjestöjä.