Paimentavat lampurit

YLEISTÄ

Nykyiset Kennelliiton viralliset paimennuskoe ja -taipumiskoesäännöt astuivat voimaan 2012. Paimennuskokeet jakautuvat kolmeen osaan: paimennustaipumustesti, paimennuksen esikoe ja paimennuskokeet. Taipumustestiin saavat osallistua 7 - 24 kk ikäiset FCI:n paimentavat rodut, pois lukien bordercolliet ja kelpiet, joille on ihan omat kisat. Testi jaetaan kahteen osioon: luonnolliset taipumukset (tottelevaisuus, sosiaalisuus, asenne) ja paimennustaipumukset (kiinnostus laumaan, lauman lähestyminen ja kohtaaminen). Testi arvioidaan Hyväksytty / Hylätty ja testiä voidaan suositella uudelleen tehtäväksi. Hyväksytysti testauksen suorittanut koira saavuttaa koulutustunnuksen PAIM-T.

Esikokeeseen voi osallistua yli vuoden ikäisenä. Paimennustaipumuksesta arvioidaan työskentelyasenne, tottelevaisuus, oma-aloitteisuus ja herkkyys niin laumaan kuin ohjaukseen nähden. Koe arvostellaan Erinomainen / Ei hyväksytty. Paimennuskokeeseen voi osallistua esikokeen hyväksytysti suorittanut koira ja sen tarkoituksena on testata sekä arvioida koiran kykyä suoritua paimennustyöstä. Paimennuskokeissa on kolme tasoluokkaa. Hyväksytyn tuloksen jälkeen voi siirtyä seuraavaan luokkaan.

Ja nyt se on todistettu - lammaskoirasta on moneksi! Alkuperäistehtävässään Mustikkakuonon Nappi Neropatti "Börje"

Tia&Börje2_2.jpg

ja Mustikkakuonon Nuppu Neppari "Hulda"

Laura&Hulda2_0.jpg

tositoimissa Kuopiossa 28.9.2014 järjestetyissä paimennustaipumuskokeissa, josta molemmille hyväksytysti suoritetusta testistä koulutustunnukset PAIM-T.

Molemmat koirat tekivät erinomaista työtä, joskin nuoresta iästä johtuen välillä turhankin innokkaasti ja vauhdikkaasti. Paimennustaipumustestiä voi suositella lämpimästi kaikille rotumme edustajille! Toivottavasti Börjen ja Huldan rohkaisemina sekä heidän esimerkkiään noudattaen paimennuskärpänen puraisisi useampiakin lampurin omistajia koirineen.