Syyskokous

Syyskokous 2015 saatiin päätökseen ja hallitus vuodelle 2016 valittiin. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Minna Leino. Jäseninä jatkavat Heikki Mattila, Laura Lyly ja Anna Sydänheimo, varajäsenenä Tiia Rintakoski. Hallitukseen uudelle kahden vuoden kaudelle valittiin Sanna Laivo, Santeri Ihalainen, Jenni Lönnroos sekä varajäseneksi Outi Laasala.

Muita kokouksessa päätettyjä asioita
- JTO, PEVISA ja pentuvälityssäännöt hyväksyttiin pienin muutoksin. Jalostustoimikunnalle annettiin valtuutus tehdä pienet muutokset ja päivitykset ilman yleiskokousta.
- Jäsenmaksu korotetaan 30 euroon, perhejäsen 10 euroon. Jäsenmaksuun kuuluu vuosikirja.
- Euro OES show anotaan vuodelle 2018
- Vuoden lammaskoirakilpailuun tehtiin nimimuutos, sekä jalostuskoira -luokka laitettiin tauolle kunnes siihen keksitään uusi pistelaskusysteemi
- Toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin pienin muutoksin

Pöytäkirja ilmestyy sivuille myöhemmin, sekä uutiskirjeessä lisää kokouksesta. Kiitos osallistujille!