VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN TERVEYSKYSELY

Kiitos kaikille terveyskyselyyn vastanneille! 

Saaduista vastauksista tehdään yhteenveto ja saatuja vastauksia hyödynnetään mm. JTO:ssa.